SZKOLENIA INTEGRACYJNE

Programy szkoleń są dostosowane do oczekiwań Klienta - motywujące i wiążące pracowników z firmą. Zawierają gry fabularne oraz psychologiczne warsztaty integracyjne w sali. Doskonalą komunikację zespołową, odstresowują. W spotkaniach można zaprezentować krótkie programy szkoleniowe (do wyboru z bogatej oferty ASYLON OP lub zaproponowane przez Klienta). Zajęcia dostarczają dużo wiedzy z zakresu osobistego funkcjonowania oraz relacji "ja - poszczególne osoby" i "ja - zespół". Duże tempo sprzyja integracji zespołu w atmosferze luzu i zabawy. Struktura i dobór gier powodują konieczność wchodzenia w relacje z osobami, z którymi na codzień kontakty nie występują, bądź są sporadyczne. Efektem jest wzajemne poznanie uczestników, nawiązanie nowych relacji, wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie, poczucie wspólnoty i przynależności. Daje to doskonałą podbudowę do realizacji celów strategicznych firmy.

Przykładowy program szkolenia

 1. Integracyjna sesja otwierająca

 2. Zasady skutecznej komunikacji i współpracy w zespole

  • znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla wspólnego działania

  • zniekształcenia informacji, jak im przeciwdziałać

  • rola nastawienia (efekt Pigmaliona)

  • koło T. Moora (diagnoza rodzaju konfliktu i algorytmy rozwiązywania)

 3. Osobowość a komunikacja

  • autodiagnoza własnego typu temperamentu (wyniki testu tylko do wiadomości uczestników)

  • jak komunikować się z osobami o określonym temperamencie - wskazówki

 4. Różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn w zespołach pracowniczych

  • na co zwracają uwagę kobiety, a na co mężczyźni

  • mocne i słabe strony we współpracy

 5. Przepływ informacji w strukturze organizacyjnej

  • blokady w przepływie informacji i ich wpływ na skuteczność działania zespołu

  • blokady a konflikty

  • koło T. Moora (diagnoza rodzaju konfliktu i algorytmy rozwiązywania)

  • studia przypadków z realiów zawodowych

 6. Znaczenie synergii grupowej w efektywnej pracy zespołu

  • działanie indywidualne a zespołowe w kontekście skuteczności działania

  • wprowadzenie w tematykę współpracy zespołowej

  • styl pracy zespołu

 7. Współpraca, czy rywalizacja - co się bardziej opłaca?

  • gra komunikacyjno - negocjacyjna "X - Y"

 8. Regulamin antykonfliktowy - wypracowanie przez grupę katalogu zasad komunikacji i współpracy

 9. Trening antystresowy

  • istota stresu, stresogeny i reakcje

  • charakterystyka ludzi "odpornych" na stres

  • stres sytuacyjny a wypalenie zawodowe

  • techniki relaksacyjne

 10. Zamykająca sesja integracyjna


szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl