Zespół ASYLON OP stanowią stale współpracujący, doświadczeni, profesjonalni trenerzy - konsultanci, coache, praktycy dziedzin, w których szkolą i doradzają.

W ASYLON OP najpierw przeszli szkolenia, staże i kotrenerstwo.

Zespołem Trenerów kieruje:

TERESA SASAK

Właścicielka i dyrektor firmy ASYLON OP.
Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i konsultant, superwizor, mediator. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów oraz w coachingu indywidualnym i zespołowym, a także w Assessmente/Development Centre. Prowadzi także szkolenia trenerskie, negocjacyjne, związane z obsługą klienta i rozwojowe.
Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa.
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła podyplomowe studium PAN „Nowoczesne strategie i techniki psychologiczne w zarządzaniu i biznesie”, szkołę Gestalt, wiele kursów i staży w zakresie psychologii stosowanej.
Założycielka i wieloletni terapeuta Młodzieżowego Ośrodka Pomocy Psychologicznej MOPS. Kierowała także ogólnopolską placówką doskonalenia nauczycieli.
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za nowatorstwo edukacyjne.
Jest mediatorem sądowym z listy Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz Polskiej Korporacji Mediatorów.
Wykładowca w Podyplomowym Studium Zarządzania Kadrami PFPK, Business Centre Club, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Sztuk Pięknych oraz w Centrum Metodycznym Psychologii i Pedagogiki MEN.
Autorka publikacji, artykułów i wywiadów z zakresu psychoedukacji, zarządzania, negocjacji.
Brała udział jako moderator w wielu konferencjach i seminariach z zakresu zarządzania i psychologii stosowanej w biznesie.
Członek kilku profesjonalnych organizacji (m.in. Fundacja Levi Strauss, Bussines Centre Club, Harvard Club Polska, Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl