Istnieje od 1991 roku

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
nr ew. 2.14/00157/2011

Szkolenia, coaching, mediacje, doradztwo
dla firm oraz administracji publicznej

Szkolenia

  • Warsztaty menedżerskie - zarządzanie ludźmi
  • Warsztaty biznesowe - obsługa klienta, telewindykacja, sprzedaż, negocjacje
  • Wizerunek urzędu i urzędnika - umiejętności osobiste i społeczne kadry urzędniczej
  • Umiejętności osobiste i społeczne w rozwoju pracowników
  • Doskonalenie kompetencji trenerów i coachów
  • Integracja zespołów i organizacji

Doradztwo

  • Coaching indywidualny i zespołowy
  • Assessment Centre w rekrutacji i ocenie
  • Ocena kompetencji
  • Mediacje w konfliktach osobistych i społecznych

ASYLON Ośrodek Psychoedukacyjny spełnia kryteria określone w § 4, ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl